DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

ẢNH

1

Nguyễn Bá Ngọc

Hà Nội

2

2

Nguyễn Linh Giang

Hà Nội

20

3

Trịnh Đình Thắng

Hà Nội

0

4

Kim Bùi Mạnh

Hà Nội

3

5

Nguyễn Việt Hải

Hà Nội

0

6

Ngô Văn Lộc

Hưng Yên

20

7

Doãn Thị Thủy

Hà Nội

0

8

Nguyễn Xuân Thu

Thanh Hóa

2

9

Nguyễn Văn Trực

Thừa Thiên Huế

0

10

Nguyễn Năm Quang

Hà Nội

1

11

Nguyễn Thị Quý

Hà Nội

5

12

Trần Thị Tuyết Thu

Hà Nội

4

13

Hoàng Văn Phước

Thừa Thiên Huế

4

14

Nguyễn Ngọc Trường

Hà Nội

20

15

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

20

16

Nguyễn Thị Kim Dung

Hà Nội

20

17

Minhducttxvn@gmail.com

Hà Nội

1

18

Hồ Phước Nam

Đà Nẵng

20

19

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

19

20

Kts.dinhhaingoc@gmail.com

Hà Nội

20

21

Nguyễn Thế Hùng

Hà Nội

0

22

Nguyễn Thị Kim Thịnh

Hà Nội

0

23

Phan Huy Thiệp

Hà Nội

17

24

Nguyễn Bình Quang

Hà Nội

20

25

Phạm Thị Lan Anh

Hà Nội

12

26

Trương Anh Đức

Hà Nội

20

27

Nguyễn Thị Lý Giang

Hà Nội

4

28

Dương Thị Ngọc Chiến

Hà Nội

12

29

Nguyễn Đức Nghiêm

Hà Nội

20

30

Nguyễn Đức Toàn

Hà Nội

20

31

Trần Văn Tuấn

Bắc Giang

0

32

Nguyễn Trung Thành

Hà Nội

4

33

Nguyễn Công Quân

Hà Nội

20

34

Phạm Đức Thắng

Hà Nội

10

35

Trần Anh Tuấn

Hà Nội

20

36

Nguyễn Đức Viên

Thái Bình

6

37

Lê Hoàn Diệu

Hà Nội

4

38

Trương Ngọc Sơn

Hà Nội

3

39

Nguyễn Thị Kim Thịnh

Hà Nội

12

40

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội

20

41

Trương Quang Hải

Hà Nội

20

42

Đỗ Thị Oanh

Hà Nội

17

43

Đào Minh Xuyên

Hà Nội

20

44

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hà Nội

12

45

Đỗ Thị Tuyết Mai

Hà Nội

2

46

Trần Thu Hà

Hà Nội

20

47

Đỗ Thị Thanh Bình

Hà Nội

16

48

Nguyen Văn Tùng

Hà Nội

1

49

Nguyễn Thị Thanh

Hà Nội

10

50

Triệu Thị Ngọc Lan

Hà Nội

11